รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/ หรือในห้องอบรม
อบรมวันที่ 13/12/2564 ถึง 14/12/2564
วันปิดรับสมัคร 3/12/2564
จำนวนรับสมัคร 40 (Online 0 / On-Site 0)

ไม่พบรายการ