รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และกลุ่มกรุงเทพใต้)

โครงการ : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. แบบมีคัดเลือก (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 8 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 10/2/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 10/2/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 27/1/2565
จำนวนผู้สมัคร : 72/0