รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม (กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ และกลุ่มกรุงเทพกลาง)

โครงการ : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม
รายละเอียดการอบรม ทสม. : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. แบบมีคัดเลือก (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 8 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 9/2/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 9/2/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 27/1/2565
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download
จำนวนผู้สมัคร : 61/0