รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 17 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 25/5/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 27/5/2565
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 25/5/2565
วันที่เข้าพัก : คืนวันที่ 25 พ.ค. 65 และคืนวันที่ 26 พ.ค. 65
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : มีบริการเฉพาะวันสุดท้ายของการฝึกอบรม (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565)
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download