รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 20 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 15/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 17/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 26/11/2564
วันที่เข้าพัก : คืนวันที่ 15 ธ.ค. 2564 และคืนวันที่ ธ16 ธ.ค. 2564
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : มีบริการเฉพาะวันสุดท้ายของการฝึกอบรม (วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564)
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download