รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 2

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรชุมชนการจัดการขยะที่ต้นทาง
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 20 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 17/5/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 19/5/2565
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 29/4/2565
วันที่เข้าพัก : 17-18 พฤษภาคม 2565
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : มีบริการเฉพาะวันสุดท้ายของการฝึกอบรม (วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565)
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download