รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ประกาศรายชื่อเข้าผู้อบรม)

โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 15 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 7/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 9/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 15/11/2564
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : มีบริการเฉพาะวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ( 9 ธันวาคม 2564)
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download