รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน

โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 18 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 27/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 29/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 2/12/2564
วันที่เข้าพัก : 27 ธ.ค. 2564, 28 ธ.ค. 2564
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : มีบริการเฉพาะวันสุดท้ายของการฝึกอบรม (วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564)
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download