หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 339,910 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 22/12/2563 ถึง 25/12/2563 30 สสร. 25/12/2563 ดูรายละเอียด
2 ประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ทสจ.) 3/12/2563 ถึง 4/12/2563 12 กอส. 30/11/2563 ดูรายละเอียด