หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 339,902 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 8/7/2564 ถึง 9/7/2564 12 กพส. 21/6/2564 ดูรายละเอียด
2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 6/7/2564 ถึง 7/7/2564 12 กพส. 21/6/2564 ดูรายละเอียด
3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ออนไลน์) 5/7/2564 ถึง 7/7/2564 18 กพส. 5/4/2564 ดูรายละเอียด
4 ยกเลิกการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 9/6/2564 ถึง 11/6/2564 22 กพส. 12/2/2564 ดูรายละเอียด
5 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 27/5/2564 ถึง 28/5/2564 12 กพส. 3/5/2564 ดูรายละเอียด
6 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 25/5/2564 ถึง 26/5/2564 12 กพส. 3/5/2564 ดูรายละเอียด
7 ขอเลื่อนอบรม หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการฯ (TOT CBM) รุ่นที่ 2 27/4/2564 ถึง 30/4/2564 30 กพส. 25/11/2563 ดูรายละเอียด
8 การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) (ออนไลน์) 21/4/2564 ถึง 23/4/2564 18 กพส. 29/1/2564 ดูรายละเอียด
9 การระงับข้อพิพากทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม (แบบออนไลน์) 29/3/2564 ถึง 31/3/2564 17 กพส. 17/2/2564 ดูรายละเอียด
10 ใหม่!!! การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 24/3/2564 ถึง 25/3/2564 12 กพส. 16/2/2564 ดูรายละเอียด
11 ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 (เรียน ON line) รบกวนเชคอีเมลเพื่อสแกน QR Code ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อเข้าไลน์กลุ่มค่ะ 23/3/2564 6 กพส. 19/3/2564 ดูรายละเอียด
12 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advance (ออนไลน์) 2/3/2564 ถึง 4/3/2564 17 กพส. 12/2/2564 ดูรายละเอียด
13 ใหม่!!! การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 17/2/2564 ถึง 18/2/2564 12 กพส. 12/2/2564 ดูรายละเอียด
14 ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 1 (เรียน ON line) รบกวนเชคอีเมลเพื่อสแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มค่ะ 16/2/2564 6 กพส. 15/2/2564 ดูรายละเอียด
15 การจัดการน้ำเสียชุมชน (ออนไลน์) (ยกเลิกการโอนเงินค่าที่พัก) 3/2/2564 ถึง 5/2/2564 17 กพส. 28/1/2564 ดูรายละเอียด
16 ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 2 21/1/2564 ถึง 22/1/2564 12 กพส. 26/12/2563 ดูรายละเอียด
17 ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1 19/1/2564 ถึง 20/1/2564 12 กพส. 26/12/2563 ดูรายละเอียด
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก..........นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (กรุณานำแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย) 24/12/2563 ถึง 25/12/2563 12 กพส. 11/12/2563 ดูรายละเอียด
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก...........นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (กรุณานำแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย) 22/12/2563 ถึง 23/12/2563 12 กพส. 11/12/2563 ดูรายละเอียด
20 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม 15/12/2563 ถึง 17/12/2563 25 กพส. 4/12/2563 ดูรายละเอียด
21 ประกาศรายชื่อ......กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ 7/12/2563 ถึง 9/12/2563 17 กพส. 11/11/2563 ดูรายละเอียด
22 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1/12/2563 ถึง 3/12/2563 22 กพส. 27/11/2563 ดูรายละเอียด
23 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 25/11/2563 ถึง 26/11/2563 16 กพส. 17/11/2563 ดูรายละเอียด
24 ประกาศรายชื่อ.....การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 17/11/2563 ถึง 18/11/2563 12 กพส. 5/11/2563 ดูรายละเอียด
25 การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ 11/11/2563 ถึง 12/11/2563 12 กพส. 2/11/2563 ดูรายละเอียด