หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,613 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
QR Code
รายละเอียดการประชุม :
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประเภทหลักสูตร : ประชุม
จำนวน ชม. รวม : 30 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 150 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 22/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 25/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 25/12/2563
วันที่เข้าพัก :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :
จำนวนผู้สมัคร : 2/150