หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,627 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ทสจ.)
QR Code
รายละเอียดการประชุม : -
โครงการ : ประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ทสจ.)
ประเภทหลักสูตร : ประชุม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 500 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 3/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 4/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ ห้องประชุมแกรนด์แมนดาริน โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 30/11/2563
วันที่เข้าพัก : 2 ธ.ค. 2563, 3 ธ.ค. 2563
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : -
จำนวนผู้สมัคร : 8/500