หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,628 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 22 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 1/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 3/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมนาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 27/11/2563
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 27/11/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1. ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ได้แก่ คืนวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :