ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ "เสริมศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ" ประจำปี 2563 (ข่าวประชาสัมพันธ์) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314612 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314612 Fri, 31 Jan 2020 21:53:24 GMT ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรม ภูวิว รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 17,400 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314587 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314587 Thu, 09 Jan 2020 13:45:28 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่อง Gas Chromatograph-High Resolution Mass Spectrometer ยี่ห้อ JEOL รุ่น JME-800D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 323,900 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314586 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314586 Thu, 09 Jan 2020 13:44:56 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 63,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314585 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314585 Thu, 09 Jan 2020 13:44:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 145,659.10 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314584 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314584 Thu, 09 Jan 2020 13:43:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 128,400 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314583 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314583 Thu, 09 Jan 2020 13:42:38 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง (Standard Weight) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 28,274.75 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314582 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314582 Thu, 09 Jan 2020 13:41:56 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำสำหรับใช้ภายในอาคารรัตนชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314581 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314581 Thu, 09 Jan 2020 12:53:34 GMT ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือและรายละเอียดแนบท้าย ประจำไตรมาสที่ 1 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314580 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314580 Thu, 09 Jan 2020 11:23:18 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องย่อยขยะอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314577 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314577 Tue, 07 Jan 2020 10:06:52 GMT ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314574 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314574 Mon, 06 Jan 2020 09:29:09 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้ เรื่องการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 โทรสอบถาม 02-298-5630 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314573 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314573 Fri, 27 Dec 2019 13:41:12 GMT ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้ เรื่องการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314570 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314570 Fri, 27 Dec 2019 13:37:31 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างจัดทำวารสารข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1555 1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314568 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314568 Fri, 27 Dec 2019 11:37:43 GMT ราคากลาง จ้างจัดทำวารสารข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314567 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314567 Fri, 27 Dec 2019 11:35:02 GMT ราคากลางจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีคัดเลือก (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจ้างที่ปรึกษา) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314566 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314566 Fri, 27 Dec 2019 09:51:14 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยม และสื่อวิทยุออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 โทรสอบถาม 02-298-5630 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314565 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314565 Thu, 26 Dec 2019 15:54:16 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555 1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314564 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314564 Thu, 26 Dec 2019 15:41:13 GMT ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314563 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314563 Thu, 26 Dec 2019 15:36:57 GMT ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314562 https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=314562 Thu, 26 Dec 2019 15:36:56 GMT