หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,199 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนอีโคสคูล
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 23/02/2559 11:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 877 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนอีโคสคูล

           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ 5 โรงเรียนอีโคสคูล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดราชบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนอีโคสคูลพร้อมทั้ง ให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานและการพัฒนาตามกรอบพันธกิจ 4 ด้าน ภายหลังจากได้ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลที่จัดขึ้นครั้งก่อนเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยมีรศ.ประสาน ตังสิกบุตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา นำทีมลงพื้นที่
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง