หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,181 โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม Eco-school (14-15 ม.ค. 59) ครั้งที่ 2

โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม Eco-school (14-15 ม.ค. 59) ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 19/02/2559 12:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 731 PRINT

โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม Eco-school (14-15 ม.ค. 59) ครั้งที่ 2

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการประเมินผลกระบวนการจัดทำหลักสูตร ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้สามารถเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสภาพจริงของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างโรงเรียนอีโคสคูล
          โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสาวิตรี  ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมละเผยแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดและนายอลงกต ศรีวิจิตรกมล  ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก     รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ  นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. บึงกาฬและนางการุณัย เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร    ให้คำแนะนำและเติมเต็มกระบวนการพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูล
          ผู้ข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนอีโคสคูลจากโรงเรียนอีโคสคูล 20 โรงเรียน    ในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี พัทลุง ขอนแก่น นครพนม แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ชัยนาท ลพบุรี  สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง