หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,176 โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม Eco-school (12-13 ม.ค. 59) ครั้งที่ 1

โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม Eco-school (12-13 ม.ค. 59) ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 19/02/2559 12:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 686 PRINT

โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม Eco-school (12-13 ม.ค. 59) ครั้งที่ 1

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการประเมินผลกระบวนการจัดทำหลักสูตร ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้สามารถเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสภาพจริงของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างโรงเรียนอีโคสคูล
          โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสาวิตรี ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมละเผยแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดและนายอลงกต ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ นายปริญญา แช่มชมดาว อดีตผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน วัดถั่วทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางเครือวัลย์ จ้อยศรีเกตุ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยม สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ให้คำแนะนำและเติมเต็มกระบวนการพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูล
          ผู้ข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนอีโคสคูลจากโรงเรียนอีโคสคูล 15 โรงเรียน ในจังหวัด ลพบุรี อำนาจเจริญ ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม อ่างทอง สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง