หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,162 การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ 2557 - 2558

การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ 2557 - 2558
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 13/01/2559 13:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 723 PRINT

นางนิตยา  สหนันท์พร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ 2557 - 2558 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TAG ที่เกี่ยวข้อง