หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,197 โครงการประชุมชี้แจงโครงการเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการประชุมชี้แจงโครงการเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 13/01/2559 13:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 705 PRINT

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโครงการประชุมชี้แจงโครงการเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีท่านสากล ฐานะกุล รองอธิบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวรายงานการประชุม
นางนิตยา สหนันท์พร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสังเกตการณ์โครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
TAG ที่เกี่ยวข้อง