หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,186 กิจกรรมนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน

กิจกรรมนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 29/12/2558 15:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 719 PRINT

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับฟังบรรยายธรรม ถวายภัตตาหารเพล รับฟังการบรรยายเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมให้กับข้าราชการกรมฯ และทำความสะอาดบริเวณอาคารกรมฯ
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง