หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,006,253 การเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน "อินทนนท์ฟ้าใส"

การเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน "อินทนนท์ฟ้าใส"
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 29/12/2558 15:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 439 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน "อินทนนท์ฟ้าใส" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง