หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,006,262 การตรวจสอบภายในให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด

การตรวจสอบภายในให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 29/12/2558 10:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 491 PRINT
เอกสารเผยแพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เรื่อง การตรวจสอบภายในให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด

เอกสาร การตรวจสอบภายในให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด

.
TAG ที่เกี่ยวข้อง