หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,006,252 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 17/12/2558 14:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 420 PRINT

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558

ด้วยวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รัฐบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง