หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,193 สส.จัดประชุมสัมมนาเปิดตัวโรงเรียนอีโคสคูล ขยายผลหนุน 60 โรงเรียนอีโคสคูล

สส.จัดประชุมสัมมนาเปิดตัวโรงเรียนอีโคสคูล ขยายผลหนุน 60 โรงเรียนอีโคสคูล
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 15/05/2558 11:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 1790 PRINT

สส.จัดประชุมสัมมนาเปิดตัวโรงเรียนอีโคสคูล ขยายผลหนุน 60 โรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสัมมนา “โครงการขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)”หรือโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและขยายผลโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขยายผลโรงเรียนอีโคสคูลให้ครบ 60 โรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน  2558

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  นายสากล  ฐินะกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมสัมมนาเปิดตัว “โครงการขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)”  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเข้าร่วม จำนวนกว่า 250 คน จากโรงเรียน 125 โรงเรียน การประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อแนวคิดหลักของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Eco-school) และ Whole school approach    แนวทางปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล   และผลการดำเนินงานของอีโคสคูล   ตลอดจนเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนสู่อีโคสคูลในด้านนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนที่นำแนวคิดอีโคสคูลไปดำเนินการในโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน จังหวัดพะเยา   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กรุงเทพฯ  และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ. บ้านหนองบอน จังหวัดภูเก็ต    และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์   โรงเรียนคลองมะขามเทศ  และโรงเรียนเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ซึ่งทั้ง 2 วันของการประชุมสัมมนาฯ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

 

โรงเรียนที่สนในเข้าร่วมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school) หรืออีโคสคูล สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล  หรือสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา  โทร. 022985628  หรือที่เฟสบุ๊ค Thailand Eco-school

 

วิดีโอแนะนำโครงการอีโคสคูล

-   แนะนำโรงเรียนอีโคสคูล  (7 นาที) 

-   ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7  ขั้นตอน  โรงเรียนเมืองกระบี่ (19 นาที)

-   ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7  ขั้นตอน  โรงเรียนวัดถั่วทอง (15 นาที)

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ 

-   คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 

-   แบบฟอร์มใบสมัคร 

-   PowerPoint  แนะนำโรงเรียนอีโคสคูล 

 

 

pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง