หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,106 รมว.ทส. นำชุดถุงผ้าและกระบอกน้ำมอบให้คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เชิญชวนลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

รมว.ทส. นำชุดถุงผ้าและกระบอกน้ำมอบให้คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เชิญชวนลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 24/12/2562 17:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 491 PRINT

รมว.ทส. นำชุดถุงผ้าและกระบอกน้ำมอบให้คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เชิญชวนลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

            นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำชุดถุงผ้าและกระบอกน้ำมอบให้แก่คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เพื่อเชิญชวนลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 75 เครือข่ายทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนผ่านสื่อมวลชน ให้หันมาใช้ถุงผ้าในการไปจับจ่ายสินค้า ร่วมถึงพกแก้วน้ำส่วนตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในอีก 8 วัน ก่อนที่จะถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

pic1 pic2