หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,091 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 12/12/2562 14:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 252 PRINT

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง