หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,099 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/10/2562 09:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 837 PRINT

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง