หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 957,399 สส. ร่วมใจสร้างวินัยร่วมกัน

สส. ร่วมใจสร้างวินัยร่วมกัน
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 26/08/2562 15:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 439 PRINT

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน และให้ความสำคัญในการรักษาวินัย จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย วินัยเข้าประชุม วินัยเข้าอบรม วินัยจราจร วินัยในการเข้าแถว และวินัยการคัดแยกขยะ
TAG ที่เกี่ยวข้อง