หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,015,404 ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ รอบ 1 ประจำปี 2562

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ รอบ 1 ประจำปี 2562
หน่วยงาน : มหิงสาสายสืบ วันที่ประกาศ : 08/07/2562 13:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 995 PRINT

โครงการระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 93 โครงการ
โครงการระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 โครงการ
โครงการระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 โครงการ
พี่เลี้ยงใหม่ฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ
และ พี่เลี้ยงใหม่คู่ขนาน จำนวน 16 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 115 โครงการ
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง