หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,015,403 ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2561

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2561
หน่วยงาน : มหิงสาสายสืบ วันที่ประกาศ : 10/06/2562 14:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 1872 PRINT

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2561

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2561
ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ1) จำนวน 40 โครงการ
ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ2) จำนวน 118 โครงการ
ระยะเวลา 6 เดือน  จำนวน 2 โครงการ
พี่เลี้ยงใหม่คู่ขนาน จำนวน 18 โครงการ
พี่เลี้ยงใหม่คู่ขนานแบบฝึกอบรม จำนวน 8 โครงการ
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง