หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,175 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 10/04/2562 14:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 211 PRINT
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการทบทวนกฎบัตร ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และเห็นสมควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดทำกฎบัตรใหม่ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


  ไฟล์แนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 10/04/2562 14:18 น.
ขนาด : 1.86 MB
TAG ที่เกี่ยวข้อง