หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,104 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 31/01/2562 09:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 1048 PRINT

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562

คาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 จากแบบจำลอง WRF-Chem ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

-สีเข้มแสดงถึงปริมาณมวล PM 2.5 มาก เป็นผลมาจาก PM 2.5 ที่เกิดมาจากการเผาในที่โล่งเป็นส่วนใหญ่
โดยพบว่ามีค่าสูงในภาคกลาง ภาคเหนือด้านตะวันออกในหลายพื้นที่ รวมทั้งบริเวณชายแดนประเทศลาว และกัมพูชา

-กระแสลมบริเวณภาคเหนือมีกำลังอ่อนเมื่อเทียบกับภาคกลาง ในขณะที่ทิศทางกระแสลมส่วนใหญ่พัดพาไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่อยู่ท้ายลม เช่น จ. ตาก จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.กาญจนบุรี จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของมวล PM2.5

-กระแสลมบริเวณชายแดนภาคตะวันออกพัดพาไปทางด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน
ทำให้บริเวณ จ.จันทบุรี จ. ตราด ได้รับผลกระทบจากประเทศกัมพูชามากกว่าจังหวัดอื่นในบริเวณใกล้เคียงกันนี้

#แบบจำลองนี้ใช้สำหรับพิจารณาการเคลื่อนที่ของมวล PM2.5 ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลนำเข้าในวันที่ 28 ม.ค.62#
#และไม่สามารถนำค่ามาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานความเข้มข้นของ PM2.5 ในบรรยากาศได้#
TAG ที่เกี่ยวข้อง