หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,006 สส.คาดการณ์เคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem

สส.คาดการณ์เคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 25/01/2562 14:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 1025 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมคาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem

สส . คาดการณ์เคลือนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมคาดการณ์การเคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem

-สีส้ม แสดงถึงปริมาณ PM 2.5 เป็นผลมาจาก PM 2.5 ที่เกิดมาจากการเผาในที่โล่งเป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่ามีค่าสูงในภาคกลาง
(บริเวณ จ. สุพรรณบุรี จ.อยุธยา จ.อ่างทอง จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์) กระแสลมพัดพาไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริเวณ จ.ราชบุรี และจ.กาญจนบุรีได้รับผลกระทบมากขึ้นส่วนผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครลดลง

-ในภาคเหนือตอนบนมีมวล PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในบริเวณ จ. น่าน จ.พะเยา จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.ตาก และบริเวณชายแดนประเทสลาวในขณะที่กระแสลมพัดพามาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ทำให้พื้นที่จังหวัดที่อยู่ใต้ลมเช่น จ.แพร่ จ.ลำปาง จ.ตาก ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น

-ในขณะที่แหล่งกำเนิดจากประเทศกัมพูชา กระแสลมพัดพา PM2.5 มายังภาคใต้บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพรเล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อระดับ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#แบบจำลองนี้ใช้สำหรับการพิจารณาการเคลื่อนที่มวล PM 2.5 ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลนำเข้าในวันที่ 22 ม.ค 62
#และไม่สามารถนำค่าเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานความเข้มข้นของ PM2.5 ในบรรยากาศได้
**ภาพจากแบบจำลอง WRF-Chem  >>คลิ๊ก<<
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง