หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,002 พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด

พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 710 PRINT

พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด

พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด


          โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประกาศ “หยุดเรียน 3 วัน” เพื่อลดการแพร่ระบาดไข้หวัด หลังพบนักเรียนมีอาการปวดเป็นไข้หวัดมากขึ้น
วันที่ 22 ม.ค. 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้หวัด หลังพบนักเรียนมีแนวโน้มจะมีอัตราการเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น
         
          โดยข้อความระบุว่า “ประกาศโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ณ วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนขอประกาศให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 **หยุดเรียน** ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน

          ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ว่านักเรียนคนใดมีอาการเจ็บป่วย ขอให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านให้สุขภาพแข็งแรงก่อน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น”

          ประกาศโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมณ วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ….
          Posted by โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม on Tuesday, 22 January 2019

          เช่นเดียวกับโรงเรียนรุ่งอรุณที่ได้หยุดทำการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เนื่องจากสภาพเเวดล้อม ฝุ่นละอองที่เกิดค่ามาตราฐาน อาจส่งผลทำให้นักเรียนเจ็บปวดได้
เวลา 19.00 น. วันที่ 22 ม.ค. 2562 โรงเรียนรุ่งอรุณได้ออกประกาศแจ้งด่วนผ่านเพจเฟซบุ๊ก ให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษ หรือฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงนี้

          โดยข้อความระบุว่า “แจ้งด่วน เนื่องจากทางโรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุกคนเป็นที่ตั้ง ได้ข้อสรุปว่าปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกช่วงอายุ

          ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะ “ปิดการเรียนการสอน” ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ ๒๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษในช่วงนี้ และงดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ เป็นการลดการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก “

ขอบคุณข้อมูลเเละภาพจาก Faceboo : โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
และ โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school

ที่มา: https://workpointnews.com/2019/01/23/%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95/
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้องฝุ่น, PM 2.5