หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 958,004 กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มเจือจางลงแล้ว ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือห้ามทำการเผาไหม้ในที่โล่ง

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มเจือจางลงแล้ว ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือห้ามทำการเผาไหม้ในที่โล่ง
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 861 PRINT

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มเจือจางลงแล้ว ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือห้ามทำการเผาไหม้ในที่โล่ง

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มเจือจางลงแล้ว ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือห้ามทำการเผาไหม้ในที่โล่ง

          วันนี้ (23 ม.ค. 2562) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2562 จากสภาพอากาศตามพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ดีขึ้น ลมพัดแรง ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2.5 ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานนี้ (23 ม.ค. 62) ทุกพื้นที่ กว่า 25 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 14 พื้นที่ โดยพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 9 สถานี พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 5 สถานี คาดว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในวันพรุ่งนี้ (24 ม.ค. 62) อาจทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้
ทั้งนี้ คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่ง

          คพ.อยู่ระหว่างกำหนดมาตรการฯ ที่เข้มข้นขึ้น ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยมีแผนงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อ กก.คพ. กก.วล. และ ครม. ให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

ที่มา: https://workpointnews.com/2019/01/23/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87-pm-2-5-%E0%B9%83%E0%B8%9901/
pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้องฝุ่น, PM 2.5