หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 957,408 สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่าง 22 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -23 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่าง 22 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -23 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 24/01/2562 10:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 595 PRINT
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่าง 22 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -23 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น. )

ตรวจวัดโดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ของกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม


- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทย (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 61.5-71.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ค่าสูงสุดพบที่เวลาประมาณ 8.00 วันที่ 22 ม.ค. 62 และลดลงต่อเนื่องจนถึง 06.00 วันที่ 23 ม.ค. 62
- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 มีค่าลดลง อาจเนื่องมาจากมีลมพัดแรงในช่วงก่อนเวลา 15.00 22 ม.ค. มีความเร็วสูงสุด 3.5 m/s ณ เวลา 12.00 วันที่ 22 ม.ค. ทำให้ PM2.5 เจือจางและกระจายไปยังบริเวณอื่น
- ในขณะที่เวลาหลังจากจาก 17.00 22 ม.ค.- 07.00 23 ม.ค.62 ลมค่อนข้างนิ่ง ความเร็วลมประมาณ 0.5-1 m/s แต่ค่า PM2.5 ไม่เพิ่มสูงขึ้นเช่นคืนก่อนหน้า แสดงถึงไม่มีแหล่งกำเนิดที่สำคัญระบาย PM2.5 ในช่วงกลางคืน ณ บริเวณพื้นที่เหนือลมและบริเวณใกล้เคียงสถานีตรวจวัด
pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง