หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 957,404 สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 533 PRINT
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น. )
ตรวจวัดโดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ของกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทย (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีค่าอยู่ในช่วง72-78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ระหว่างเวลาประมาณ 16.00 วันที่ 21 ม.ค. 62 จนถึง 06.00 วันที่ 22 ม.ค. 62 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 มีค่าเพิ่มขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากสภาวะลมสงบ (ความเร็วลมต่ำกว่า 0.5 m/s)
- หลังเวลา 06.00 ค่าความเข้มข้น PM2.5 มีค่าลดลง เนื่องมาจากความเร็วลมเพิ่มขึ้น


pic1
TAG ที่เกี่ยวข้องฝุ่น, PM 2.5