หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,574 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว(Green Office)

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว(Green Office)
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 21/02/2560 14:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 647 PRINT

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง