หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,444 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 14/12/2559 14:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 852 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560

*** จนถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2559 ***

          
          โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียด ทำแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนสมัคร และสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  • รายละเอียดโครงการอีโคสคูล (http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system)
  • แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียน(http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system/self-evaluation)
  • สมัครเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล(http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system/project-create)

สอบถามการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่
โทร. 0 2298 5629
E-mail : thailandecoschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system
ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัค ไชยโย และนายเอกรัฐ ธิมาชัย 

TAG ที่เกี่ยวข้อง