หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,420 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 02/11/2559 13:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 1146 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560
***ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559***
         
          โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียด ทำแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนสมัคร และสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  • รายละเอียดโครงการอีโคสคูล http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system
  • แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียน http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system/self-evaluation
  • สมัครเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system/project-create

สอบถามการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่
โทร. 0 2298 5629
E-mail : thailandecoschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system
ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัค ไชยโย และนายเอกรัฐ ธิมาชัย

รายละเอียดโครงการอีโคสคูล >>>คลิก<<<
แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียน >>>คลิก<<<
สมัครเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล >>>คลิก<<<