หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,180 ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 29/09/2559 14:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 729 PRINT

ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง