หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,198 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 02/09/2559 16:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 668 PRINT

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
โดย กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง