หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,439 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ของภาคกลาง

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ของภาคกลาง
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 18/08/2559 12:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 910 PRINT

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์  พร้อมด้วยนายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ รศ. ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนอีโคสคูล  นำคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประสงค์  พวงวรินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวต้อนรับ โดยโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ โดยนำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (หรือ Whole School Approach) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน จนได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เรียนรู้อีโคสคูล เพื่อเป็น "แบบอย่าง" สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4