หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,452 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 27/06/2559 15:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 745 PRINT

              ขอเชิญชวน กลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษาอายุระหว่าง 12 – 25 ปี ที่ดำเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนอย่างน้อย 1 ปี สมัครเข้าร่วม “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0 2642 7034, 0 2642 7098 ต่อ 609 หรือ 654
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2559.html

 

TAG ที่เกี่ยวข้อง