หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,184 เวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school Forum) “ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

เวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school Forum) “ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 03/06/2559 11:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 760 PRINT

              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูล ภายใต้หัวข้อ ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกัน และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระหว่างโรงเรียนอีโคสคูล เสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูลให้มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและขยายผลโรงเรียนอีโคสคูลไปยังโรงเรียนอื่นๆ    โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบป้ายศูนย์เรียนรู้อีโคสคูลแก่โรงเรียนอีโคสคูล จำนวน 4 โรงเรียน มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียน 61 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 และลงนามเพื่อเป็นเกียรติในหนังสือคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา “Hero Zero Waste” ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ พร้อมด้วยนายสากล  ฐินะกุล  และนายสมยศ  เสริมมั่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน  โดยมีนางสาวภาวิณี  ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

                ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการจาก 11 โรงเรียนอีโคสคูล  การปาฐกถาพิเศษ บทบาทของครูเข็มทิศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเวทีเสวนา กลยุทธ์การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน      (7 Steps) สู่ความสำเร็จ การเสวนา “กิจกรรมตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง (Economy Efficiency)”   การบรรยายพิเศษ ทิศทางกระทรวงศึกษาธิการกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD)” และการเสวนากลุ่มย่อย กรณีตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 2 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) และกิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศ (Carbon Footprint) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเข้าร่วม จำนวนกว่า 500 คน จากโรงเรียนอีโคสคูล 120 โรงเรียนและโรงเรียนปลอดขยะ 61 โรงเรียน

pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องEco-school, เสวนาอีโคสคูล