หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,187 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 07/04/2559 14:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 690 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี) ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2559 ณ Heritage (บางแสนบีชรีสอร์ท) จังหวัดชลบุรี
pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง