หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,182 การประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2

การประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 25/03/2559 10:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 352 PRINT

               กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำหลักสูตร ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างโรงเรียนอีโคสคูลในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และลพบุรี จำนวน 14  โรงเรียน  โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมฯ 

               ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และนายประสิทธิ์  เสียงแจ๋ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้คำแนะนำและเติมเต็มกระบวนการพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูล

pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ