หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,907 รายชื่อผู้ทวนสอบ

UPCYCLE CARBON FOOTPRINT - รายชื่อผู้ทวนสอบ

รายชื่อผู้ทวนสอบ (List of Register Auditor)

         

รายชื่อผู้ทวนสอบ (List of Register Auditor)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินกระบวนการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในระดับบุคคล ดังนี้
ดร.สนธยา กริชนวรักษ์
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำยาล้างจาน น้ำยางข้น ถุงมือยางพารา
หน่วยงาน: บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี จำกัด
ที่อยู่: 56/267 ม.5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 081 333 2131, 086 375 1637
อีเมล์: sontaya_krich@hotmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/02/2556


นางจีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
หน่วยงาน: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557


นายธีรพงษ์ ตั้งตรงหฤทัย
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งทอ
หน่วยงาน: นักวิจัยอิสระ
ที่อยู่: –
โทรศัพท์: 081 643 3011
อีเมล์: toto_n23@hotmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554


นางสาวขวัญฤดี อิ่มอาดูร
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงกลั่น อะโรมาติกส์ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน
หน่วยงาน: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 8 ถนนไอ-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038 971 311, 089 259 4149
อีเมล์: khwanrudee.i@pttgcgroup.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/03/2557


ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
อีเมล์: viganda@yahoo.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556


นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พรมขนแกะทอมือ, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
หน่วยงาน: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์: 02 754 6107 , 080 286 7771
อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555


นายกิตติพงษ์ รุ่งน้อย
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไก่สดแช่เย็น, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
หน่วยงาน: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์: 080 629 1902
อีเมล์: knight_zero_7@hotmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555


นางสาวณิชา สุโขดมโชติ
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ของเล่นไม้ รีไซเคิลพอลิเอทิลีน Food Starch กล้วยทอดกรอบ น้ำยางข้น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ครีมเทียมพร่องไขมัน
หน่วยงาน: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์: 081 303 6768
อีเมล์: sukhodomchot.nicha@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556


ดร.พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เส้นด้าย
หน่วยงาน: นักวิจัยอิสระ
ที่อยู่: –
โทรศัพท์: 02 218 6888, 085 912 5921
อีเมล์: pulittle@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/07/2554


นายอธิวัตร จิรจริยาเวช
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เหล็ก ปูน อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
อีเมล์: athiwatj@mtec.or.th


นายพงศ์ศักดิ์ โอชารส
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำปลาหวานบรรจุขวดแก้ว ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก อาหารกระป๋อง
หน่วยงาน: นักวิจัยอิสระ
ที่อยู่: 34/40 หมู่ 10 ถ.หทัยราษฎร์ ต.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02 508 4484 , 085 555 3765
อีเมล์: pongsako@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555


ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร (ไก่ กุ้ง ทูน่า ข้าว เส้นหมี่/ก๋วยเตี่ยว สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันพืช อาหารสัตว์) สิ่งทอ(ผ้าปูที่นอน ผ้าผืน) วัสดุก่อสร้าง(กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต)
หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 562 5555 ต่อ 1508
อีเมล์: fscirwm@ku.ac.th
วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553


นายศุภโชค ตาปนานนท์
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำมันถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ร่วม น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันปาล์ม กระป๋องโลหะ
หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 598 0792
อีเมล์: supachok.t@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555


นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำยางข้น
หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 014 4806
อีเมล์: chaiyawannakarn@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/09/2556


นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
โทรศัพท์: 02 942 8844, 081 485 6455
อีเมล์: kkittiwan@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558


นางสาวภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เจลล้างหน้า ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว น้ำมันปาล์ม กระป๋องโลหะ
หน่วยงาน: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: 60/1 ซอย พิบูลวัฒนา 7 ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 942 8844, 089 455 5226
อีเมล์: panarin.pear@hotmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557


นายธนนท์ นุชเนตร
ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระเบื้อง ตุ๊กตา กระเบื้องโมเสคเรซิ่น ข้าวสาร น้ำยางข้น
หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 942 8844, 081 556 1400
อีเมล์: tananon.n21@gmail.com
วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558