หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN RESTAURANT >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,183 Download-Green Restaurant

GREEN RESTAURANT - Download-Green Restaurant
Download
แบบประเมินเบื้องต้น

แบบประเมินเบื้องต้น Green Restaurant 

เกณฑ์การประเมิน GR.

เกณฑ์การประเมิน Green Restaurant โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ Green Restaurant ปี 2563

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Green Restaurant ปี 2563

onepage-GreenRestaurant1

onepage-GreenRestaurant1

แนวทางการดำเนินงาน Green Restaurant

GreenRestaurant Best Practice 2020

หนังสือตัวอย่างความสำเร็จภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Restaurant ได้รวบรวมตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานของสถานประกอบการภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการที่สนใจและใส่ใจมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายภัตตาคารร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายชื่อร้านอาหาร 2563 _Word

รายชื่อร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม