หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G NATIONAL PARK >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,495 ผลการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว 2560

G NATIONAL PARK - ผลการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว 2560

ผลการประเมิินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2560
จำนวน 14 แห่ง
Download รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว 2560 [PDF][XLS]

  ประเภทภูเขา จังหวัด
1 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
2 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย
3 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา
4 อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร
  ประเภทเกาะและชายหาด  
1 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา
2 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
3 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กระบี่
  ประเภทน้ำตกและแหล่งน้ำ  
1 อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
2 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
3 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา น่าน
4 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่
5 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
6 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี